E-MAS Kertas Konsep
Pengenalan


E-MAS adalah laman web rangkaian sosial yang merupakan satu revolusi komunikasi dikalangan muslimin dan muslimat di seluruh negeri. Masjid, yang secara tradisinya menjadi pusat perkumpulan muslimin dan muslimat untuk beribadat, mengiratkan silaturrahim, menuntut ilmu, dan banyak lagi aktiviti rohaniah menjadi tema asas disebalik sistem E-MAS. Melalui E-MAS, banyak dari aktiviti rohaniah dan ilmiah di masjid dapat dibawa ke dunia "dalam talian". Melalui E-MAS, Jabatan Agama Islam dan Majlis Agama Islam mempunyai ruang dan saluran untuk menyampaikan maklumat penting kepada umat Islam.
Objektif Kami


Untuk membina kesatuan ummah dan interaksi sesama muslimin dan muslimat.

Untuk memperkenalkan pengurusan informasi yang sistematik.

Membina platfom socio-ekonomik bagi kaum muslimin dan muslimat

Membina platfom da'wah dan pusat menuntut ilmu


Antara Aktiviti di E-MASFaedah E-MASLaman Web E-MAS
Gambaran TeknikalGambaran System DesignSkop Projek


Untuk merialisasi dan menjayakan laman web E-MAS, projek ini perlu dibahagikan kepada dua skop utama. Kedua-dua skop ini mempunyai ruang-lingkup kerja yang berbeza dan ekoran dari itu, ianya memerlukan baget dan fasa pembangunan yang berbeza:

SKOP PROJEK PEMBANGUNAN LAMAN WEB

SKOP PROJEK INFRASTRUKTUR INTERNET DI MASJID


SKOP PROJEK PEMBANGUNAN LAMAN WEB


Projek pembangunan laman web E-MAS melibatkan 2 bahagian utama iaitu:

Infrastruktur fizikal "back-end" seperti web-server dan sebagainya

Infrastruktur virtual "back-end" yang melibatkan kerja-kerja pengaturcaraan sistem serta bahagian "front-end" yang melibatkan pengaturcaraan dan senireka laman web


SKOP PROJEK INFRASTRUKTUR INTERNET DI MASJID


Projek infrastruktur internet di masjid adalah untuk memastikan masjid-masjid di seluruh negeri mempunyai akses ke internet

Skop project ini melibatkan infrastruktur fizikal seperti kabel, modem, dan sebagainya

Disamping tugas kami dalam menyediakan infrastruktur fizikal, kami akan membantu pihak Jabatan Agama untuk bekerja-sama dengan TELEKOM demi menjayakan skop tugasan ini